عمدتا دو نوع آهن اسفنجی در جهان تولید می شود. نوع اول، از احیا گندله و نوع دوم، از احیا سنگ آهن یا هماتیت است.اخیرا نوع سومی از احیا مخلوط نوع اول و نوع دوم صورت می پذیرد که خواص هر دو را دارد. ما در شرکت تعاونی فولاد کویر از نوع سوم استفاده می کنیم که بالاترین میزان کیفیت محصولمان را تضمین می کند. برای دستیابی به چنین نتیجه ای ما از مخلوطی از سنگ آهن احیا شده و گندله احیا شده استفاده می کنیم. در حالی که نهایتا هدف ما تولید آهن اسفنجی فقط از احیای مستقیم سنگ آهن هماتیت است که برای فرایند ذوب ایده آل بوده که به تجربه در هند دیده شده است. در حال حاضر مشتریان ما از این مخلوط با بالاترین استاندارهای متالیزاسیون دریافت خواهند کرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید