شرکت تعاونی فولاد کویر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان – اردستان، از افراد واجد شرایط که تجربه ای در خصوص فناوری SL/RN یا احیای مستقیم سنگ آهن دارند، دعوت به همکاری می‌نماید. از علاقه مندان به همکاری دعوت میشود تا از طریق لینک بالا فرم استخدامی را تکمیل و درخواست خود را برای ما ارسال نمایند:

در ذیل ، الزاماتی که در حال حاضر جهت اشتغال نیازمندیم به تفصیل قید شده است.

DRI

SL No. عنوان شغلی مدرک تحصیلی تجربه کاری زمینه شغلی
۱ مدیر اجرایی کارشناسی ارشد/دکتری ۱۰ تا ۲۰ TECHNICAL & ADMINISTRATION
۲ معاون مدیر اجرایی کارشناسی ارشد/دکتری ۱۰ تا ۲۰ TECHNICAL & ADMINISTRATION
۳ مدیر فرآیند کارشناسی متالورژی/کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۱۰ تا ۱۵ متالورژی یا فنی مهندسی
۴ معاون مدیر فرآیند کارشناسی متالورژی/کارشناسی فنی مهندسی ۱۰ تا ۱۵ متالورژی یا فنی مهندسی
۵ مدیر مکانیک کارشناسی مکانیک / کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۱۰ تا ۱۵ مکانیک یا فنی مهندسی
۶ معاون مکانیک واحد احیا کارشناسی مکانیک / کارشناسی فنی مهندسی ۱۰ تا ۱۵ مکانیک یا فنی مهندسی
۷ معاون مکانیک واحد مواد اولیه (خام) کارشناسی مکانیک / کارشناسی فنی مهندسی ۱۰ تا ۱۵ مکانیک یا فنی مهندسی
۸ مدیر برق و تاسیسات کارشناسی برق و الکترونیک ۱۰ تا ۱۵ برق
۹ معاون برق کارشناسی برق و الکترونیک ۱۰ تا ۱۵ برق
۱۰ معاون تاسیسات کارشناسی برق و الکترونیک / ابزار دقیق ۱۰ تا ۱۵ تاسیسات و الکترونیک
۱۱ مدیر کنترل کیفی کارشناسی/کارشناسی ارشد شیمی ۸ تا ۱۰ کنترل کیفی
۱۲ معاون مدیر کنترل کیفی کارشناسی/کارشناسی ارشد شیمی ۸ تا ۱۰ کنترل کیفی
۱۳ کارشناس تعمیرات و نگهداری فرآیند (سه شیفت + WEEKLY OFF RELIVING & LEAVE RELIVING) کارشناسی متالورژی/فنی مهندسی ۵ تا ۸ فرآیند
۱۴ کارشناس تعمیرات و نگهداری مکانیک (سه شیفت + WEEKLY OFF RELIVING & LEAVE RELIVING) کارشناسی متالورژی/فنی مهندسی ۵ تا ۸ مکانیک DRP
۱۵ SHIFT ENGINEER MECHANICAL RAW MATERIAL PLANT(سه شیفت + WEEKLY OFF RELIVING & LEAVE RELIVING) کارشناسی متالورژی/فنی مهندسی ۵ تا ۸ مکانیک RMP
۱۶ کارشناس تعمیرات و نگهداری الکتریک (سه شیفت + LEAVE RELIVING & WEEKLY OFF RELIVING کارشناسی برق و الکترونیک ۵ تا ۸ برق
۱۷ کارشناس تعمیرات و نگهداری ابزار دقیق (سه شیفت + LEAVE RELIVING & WEEKLY OFF RELIVING) کارشناسی برق و الکترونیک و تاسیسات یا کارشناسی فنی مهندسی مربوطه ۵ تا ۸ تاسیسات و الکترونیک
۱۸ مسٔول ایمنی کارشناسی ایمنی ۵ تا ۸ ایمنی
۱۹ مسٔول کنترل آلودگی کارشناسی محیط زیست ۳ تا ۵ محیط
۲۰ FIRST AID CENTER IN CHARGE COMPOUNDER CERTIFICATE OR FIRST AID CERTIFICATE ۳ تا ۵ سلامت

WHRB

SL No. عنوان شغلی مدرک تحصیلی تجربه کاری زمینه شغلی
۱ مدیر اجرایی کارشناسی ارشد/دکتری ۱۰ تا ۲۰ TECHNICAL & ADMINISTRATION
۲ مدیر برق کارشناسی برق و الکترونیک ۸ تا ۱۲ برق
۳ مدیر برق و تاسیسات کارشناسی الکترونیک و ابزار دقیق ۸ تا ۱۲ برق و تاسیسات
۴ مهندسی مکانیک کارشناسی مکانیک ۸ تا ۱۲ مکانیک
۵ مهندسی تعمیرات و نگهداری (بویلر) کارشناسی ارشد/دکتری ۵ تا ۸ عملیات
۶ مهندسی تعمیرات و نگهداری (توربین) کارشناسی ارشد/دکتری ۵ تا ۸ عملیات
۷ مهندسی تعمیرات و نگهداری الکتریک کارشناسی برق و الکترونیک ۵ تا ۸ برق
۸ مهندسی تعمیرات و نگهداری تاسیسات کارشناسی برق و الکترونیک ۵ تا ۸ برق و تاسیسات
۹ مهندسی تعمیرات و نگهداری مکانیک کارشناسی مکانیک ۵ تا ۸ مکانیک
۱۰ DM & SOFTENING PLANT FOREMAN کارشناسی/کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۳ تا ۵ عملیات
۱۱ اپراتور اتاق کنترل بویلر کارشناسی/کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۳ تا ۵ عملیات
۱۲ اپراتور اتاق کنترل توربین کارشناسی/کارشناسی ارشد فنی مهندسی ۳ تا ۵ عملیات
۱۳ متخصص شیمی بخش تصفیه آب کارشناسی شیمی ۳ تا ۵ آزمایشگاه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید