شرکت تعاونی فولاد کویر فعالیت خود را با طرح و ایده ای نو آغاز کرد. ایده مذکور در خصوص بهره گیری از فناوری تولید آهن اسفنجی با استفاده زغال سنگ در ایران می باشد. با راه اندازی شرکت در سال ۱۳۸۶ ، و تعریف و تصویب طرح در سیستم بانکی، طرح این شرکت در زنجیره تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ قرار گرفت و به عنوان یکی از طرح های ملی صنعت فولاد منظور گردید. با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن، تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز از سال ۱۳۹۴ آغاز گردید و هم اکنون واحد آهن اسفنجی در مراحل نهایی پروژه و در آستانه بهره برداری قرار داشته و قادر است روزانه ۳۵۰ تن آهن اسفنجی با فن آوری احیای مستقیم سنگ آهن تولید نماید.

لازم به توضیح است در مرحله های دوم و سوم قادر خواهیم بود با استفاده از گرمای خروجی از کوره دوار افقی تا ۱۶ مگاوات برق و ۱۵۰ هزار تن بیلت و شمش تولید نمائیم. یکی از مهم ترین قابلیت های خط تولید آهن اسفنجی با بهره گیری از کوره افقی دوار، شکل ماژولار آن می باشد ، به نحوی که قابلیت افزوده شدن واحدهای دیگری برای تولید احیای مستقیم سنگ آهن میسر می شود ، از این حیث توسعه پروژه مذکور محدود به الزامات بازارهای داخلی و بین المللی می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید