شرکت تعاونی فولاد کویر

تهران | خیابان ولیعصر | نرسیده به پارک ساعی | کوچه راماتیا | پلاک ۲ | مجتمع اداری شهاب | طبقه ۱۱ | واحد ۱۱۰۶
۹۸۲۱۸۸۷۱۷۲۹۵+
۹۸۲۱۸۸۷۱۸۷۶۸+
۹۸۲۱۸۸۷۱۷۶۴۱+
۹۸۲۱۸۸۷۲۶۰۶۳+
۹۸۲۱۸۸۷۱۴۱۵۶+
۹۸۲۱۸۸۷۱۴۱۵۷+
info@kavirsteelco.ir
md@kavirsteelco.ir
www.kavirsteelco.ir

فرم تماس

    نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید